Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Η ανάγκη της γραφής

 

Δε γράφει κάποιος

παρά τη ζωή που δεν έζησε


Έτσι μετουσιώνει 

τη σκέψη σε γυμνό συναίσθημα


Ώσπου ατελεύτητη ρέει

μία αναγκαιότητα αιωνιότητας


Γιατί αυτή η πράξη

συνδέει τη γραφή με τη ψυχή


Κι αυτό είναι που λέμε

πραγμάτωση της υπόστασης