Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Meet the silence

From the land
of a letter

From the sea
of a post

From the air
of a truth

Your heart
feels the message

Your hand
meets the tenderness

Your look
sends a kiss
to the Troy of your travel

Yannis Politopoulos

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Το απλωμένο χέρι

Βλέμματα διαπερνούν
τις ακτές των σκέψεών της

Φωνές αγγίζουν
τους δρόμους των ονείρων της

Χέρια τραβούν
τα μεθεόρτια των αποσκευών της

Κι εκείνη με χέρια απλωμένα
λέξεις χαράζει
στο απροσδόκητο των στιγμών τους

Πολλές φορές διέδωσε τη σκέψη της
για άμισθη βοήθεια
στο πιο καυτό κόκκινο της θλίψης τους

Και τώρα ολομόναχη κι ωραία
αναμένει γλυκά
τον εναγκαλισμό της από άγνωστα χέρια

Γιάννης Πολιτόπουλος

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

The kiss of September

From the depth of her warm lips a kiss was born right ahead his memory. The foreigner had his look in a hysterical passion for her lips. His mind was trying to disappear the unusual fear in front of her dreams. But the kiss was already born as a warm word in the essay of their beginning. It was a matter of time for all of us to read a story about this couple. Because when a kiss is ready to win their silence, a new love can bring kisses in our lips. That is the reason why a writer creates a book or posts a meaning and sends this right into other's look.

Yannis Politopoulos

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

The broken glass

There was a deep thought in her mind, when suddenly the young woman felt the rough danger to his eyes. A man full of desperate was trying to write a text through the light in a dirty window that was symbolizing the dream of his mythical love. But the text was terrible as it's words were row complicated by the warm lamp of his deep thought. As his hand was pushing the window, a click scratched the glass. The glass was  scratched forever and the young woman felt a warm sea of love feelings ready to touch her heart for the first time. But the glass has destroyed the romance of their new story.

Yannis Politopoulos