Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Brightness

Individual is
a type of flame

Being is
a mind of experience

Feeling is
a kind of touching

By using love
a human finds the truth

By using words
an angel touches the eternity

By thinking the unknown
a couple kisses the reality

Yannis Politopoulos

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Ο μονόλογος που διαλέγεται

          Κι ο μονόλογος – ακόμη κι ο πιο ενδόμυχος – ένα είδος εσωτερικού διαλόγου είναι.
          Δεν είναι άλλωστε ηθικά πρέπον να μένει η ζωή άτιτλη.
          Ούτε όμως χρειάζεται ούτε και χρησιμεύει να λέμε αιώνες τώρα τα όμοια.
          Γιατί όπως η Μουσική βηματίζουν στο βαθύτερο είναι μας τα ατομικά αισθήματα.
          Μα μέχρι να γίνουν συναισθήματα, απαιτούνται πολλές στιγμές φιλικών παραδοχών.
          Μόνο τότε υπάρχει ελπίδα να μονοδρομηθούν τα μελλοντικά όνειρα.
          Και πάλι, απαιτείται μεταφορικός άνεμος μιας νεότητας, η οποία αποδεσμεύεται από την πεζότητα και την κυνικότητα της απλής βίωσης μιας υλικής ατομικότητας.
          Γι’ αυτό κι είναι απείρως χρήσιμο να διαλέγεται κάποιος με τον εαυτό του αποδίδοντας στο Διάλογο το πιο αυθεντικό νόημά του. Το νόημα δηλαδή που ένιωσε ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στον πλανήτη μας.

Γιάννης Πολιτόπουλος

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Emergency message

Yesterday night
a traveller lost his words

Today in the morning
the traveller found a breath

Tomorrow in the afternoon
the traveller will meet himself

Because words are living
into other's breaths

As it happens right now
while my words live in the extension
of your looks

Yannis Politopoulos

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

The next beginning

Yesterday
I felt your silence

Yesterday
I touched your absence

Yesterday
I dreamed your warnings

Today
I  prepare my words

Today
I  prepare my silence

Today
I  prepare my dreams

Tomorrow
I will write for everyone

Tomorrow
I will cry for everyone

Tomorrow
I will dream for everyone

Yannis Politopoulos