Πρώτα η Γλώσσα

ρ δ’ μς οκ ξ σου τν λεγντων τν κρασιν ποιουμνους, λλ τος μν προσχοντας τν νον, τν δ’ οδ τν φωνν νεχομνους. κα θαυμαστν οδν ποιετε• κα γρ τν λλον χρνον εἰώθατε πντας τος λλους κβλλειν, πλν τος συναγορεοντας τας μετραις πιθυμαις.

The Hellenic drama

The Hellenic drama (A poem by Yannis Politopoulos written in English with Greek words) : In agony to apologize In the hysteria of our prophetic epitaph. The ecstasy of the economic ideology organizes the throne of misery. But Poetry always embarks to her lyrical rhythm without jealousy for her expatriation.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Summer library

Early in the morning
Pablo Neruda gives us
a fairy myth

During the morning
Nazim Hikmet gives us
a human path

Later at noon
Keith Reid brings music
to our ears

In the afternoon
Dionysios Solomos send me
an angel of writing

In the midnight
E.E. Cummings translates
our dreams

During the night
Li Po smiles by using
our hearts

Yannis Politopoulos

4 σχόλια: