Πρώτα η Γλώσσα

ρ δ’ μς οκ ξ σου τν λεγντων τν κρασιν ποιουμνους, λλ τος μν προσχοντας τν νον, τν δ’ οδ τν φωνν νεχομνους. κα θαυμαστν οδν ποιετε• κα γρ τν λλον χρνον εἰώθατε πντας τος λλους κβλλειν, πλν τος συναγορεοντας τας μετραις πιθυμαις.

The Hellenic drama

The Hellenic drama (A poem by Yannis Politopoulos written in English with Greek words) : In agony to apologize In the hysteria of our prophetic epitaph. The ecstasy of the economic ideology organizes the throne of misery. But Poetry always embarks to her lyrical rhythm without jealousy for her expatriation.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

You are love

Love is
the sunlight
of truth

Love is
the wave
of eternity

Love is
the meaning
of life

Love is
your look
your breath
your dream
while you read the genesis
of this poem

Yannis Politopoulos

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Writing a Poem

Life is
an illusion of writing

Thought is
an emphasis of mind

Fantasy is
a meaning of material

Suddenly a color
generates a new kind of teach

Then the mind
writes a deeper meaning

The poem is ready now
to live for ever

Yannis Politopoulos

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

My rainbow

My eyes
are feelings

My voice
is a poem

My mind
is a text

I live
with words

I live
by the words

I live
through phrases

My heart
is a rainbow

And I wait for you
to fly there
where no one has flied before

Yannis Politopoulos

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

The mirror of love

A feeling is the sun
of truth

A kiss is the sea
of faith

A look is the mountain
of happiness

Every time I read
your warm messages
a new poem
gains our distance

Yannis Politopoulos