Βράδυ. Ένα μικρό φως ταλαντεύεται για λίγο στο σκοτάδι. Κύματα οι διαβάτες στην προκυμαία. Σε λίγο η πανσέληνος διαχέεται στην ακροθαλασσιά. Γυμνή νυκτωδία σωπαίνει τη πλάση. Σα φιλί άλλης εποχής. Σιωπηλό, έντιμο, βέβαιο για τη δύναμή του. Άξαφνα, ένα ανθρώπινο χέρι γράφει :

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Emergency message

Yesterday night
a traveller lost his words

Today in the morning
the traveller found a breath

Tomorrow in the afternoon
the traveller will meet himself

Because words are living
into other's breaths

As it happens right now
while my words live in the extension
of your looks

Yannis Politopoulos

2 σχόλια: