Εισαγωγή

Welcome, there is always a place for you here

Bράδυ. Μικρό δωμάτιο παλιού σπιτιού με παράθυρο προς τη θάλασσα. Δεξιά στη γωνία, ένα παλιό κρεβάτι στρωμένο με ένα λευκό σεντόνι. Απέναντι, κάτω από το μεγάλο σκονισμένο καθρέπτη ένα μικρό κομοδίνο. Επάνω σ’ αυτό ένα κερί σβηστό. Σκοτάδι. Μια γυναίκα, νέα και όμορφη, με άσπρο φόρεμα, είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ησυχία. Ξαφνικά, μια λουρίδα φεγγαρίσιου φωτός φωτίζει ελαφρά το δωμάτιο. Σε λίγο το φως μετατρέπεται σε φωνή. Λέει:

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

In the footsteps of the future


Common Dreams
shared experiences
common steps

When words are not enough
kids playing love
and the future travels in their eyes

Beacause the future kisses their lives
spreading the most optimistic star
in most human soul of their dreams

Since children have the gift
children brighten the light
children caress caresses

And it is the fate of children moon
that nights  travels words
with  the storm of the stars

Each child and a look
each child and one love
each child a hug of words
ready for the endless journey of life

Yannis Politopoulos