Πρώτα η Γλώσσα

ρ δ’ μς οκ ξ σου τν λεγντων τν κρασιν ποιουμνους, λλ τος μν προσχοντας τν νον, τν δ’ οδ τν φωνν νεχομνους. κα θαυμαστν οδν ποιετε• κα γρ τν λλον χρνον εἰώθατε πντας τος λλους κβλλειν, πλν τος συναγορεοντας τας μετραις πιθυμαις.

The Hellenic drama

The Hellenic drama (A poem by Yannis Politopoulos written in English with Greek words) : In agony to apologize In the hysteria of our prophetic epitaph. The ecstasy of the economic ideology organizes the throne of misery. But Poetry always embarks to her lyrical rhythm without jealousy for her expatriation.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

The red oyster of lies

you always love
the sunny paper of  life
even
you wrote a passion
in the soul of the sea
being a promise by the future

* * *

say that
mirrors are dying
on the dark side of the moon
starving hysterically the love
with a rose into the eyes
with a butterfly behind
the midnight freedom

* * *

smooth lies
destroy the art
when
darkness fears the naked passion
and
the sun prefers the unusual truth
of destiny

* * *

in the year of 2011
the world has no other way
to play a life to the old piano
but only
by remembering
how many feelings
demonstrated
on the back street of crying

* * *

west wind blows
upon the red oyster
the time
that
love exists
as a pure oxygen
released
by the echo of happines

* * *

crystal eyes
create stories
and
make love
to the sun
 you only take leave of your senses

Yannis Politopoulos