Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Observing the truth

The fiery look

tells the truth

 

The handy tear

fears the dream

 

The spary kiss

gleams the feeling

 

The naked word

breaths the future

 

Then a poem grows

breathing the look of your coming

 

Yannis Politopoulos 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Η ακρογωνιαία αγάπη

Με τις λέξεις και τα φιλιά

υπάρχουν τα χείλη

 

Με τις γνώσεις και τις μνήμες

συντηρείται το μυαλό

 

Από την ομορφιά και τη χαρά

βλέπουν τα μάτια

 

Από την ανάγνωσή και τα σχόλιά

εμπλουτίζεται η γραφή

 

Ως ουράνιος θόλος αισθημάτων

ηχούν τα σχόλια

 

Ως απόπειρα άυλης αγάπης

έρχεται το αύριο

 

Γιάννης Πολιτόπουλος